Chương trình dã ngoại

Nhà trường thương xuyên tổ chức những buổi học ngoại khoá. Đưa bé tới những nơi tham quan bổ ích, bé tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh mình. Giúp bé phát triển hoàn thiện hơn!