Giáo án

Giáo án giảng dạy được áp dụng theo chương trình của Bộ giáo dục Việt Nam và phương pháp Montessori.
Bé được tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến, Môi trường văn minh, hiện đại để bé có thể phát triển một cách tự nhiên về Tư Duy, Sáng Tạo, Tự Lập và Kĩ Năng Sống.
Giáo trình Montessori là phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới được đưa vào trường giảng dạy.