Mickey

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
6.45 – 7.45 Đón trẻ – Kiểm tra sức khỏe – Trao đổi thông tin với phụ huynh
7.45 – 7.55 Thể dục sáng – Điểm danh
7.55 – 8.25 Ăn sáng
8.25 – 8.55 Vận động ngoài trời Chăm sóc vườn cây Vận động ngoài trời Chăm sóc vườn cây Ngày thứ sáu của bé
9.00 – 10.10 Chương trình mầm non Phát triển ngôn ngữ Chương trình mầm non Phát triển ngôn ngữ
10.15 – 11.00 Vệ sinh – Ăn trưa
11.00 – 11.30 Vệ sinh cá nhân trước khi ngủ
11.30 – 14.00 Ngủ trưa
14.00 – 14.30 Ăn xế
14.30 – 15.45 Chương trình mầm non
11.45 – 16.00 Chơi tự do
16.00 – 17.00 Trả trẻ – Trao đổi thông tin với phụ huynh
Thời gian
Time
Thứ 2
Mon
Thứ 3
Tue
Thứ 4
Wed
Thứ 5
Thu
Thứ 6
Fri
6.45 – 7.30 Đón học sinh – Kiểm tra sức khỏe
Arrival – Health check
7.30 – 8.00 Điển tâm / Breakfast
8.00 – 8.15 Thể dục / Exercise
8.15 – 8.45 HĐ ngoài trời
Playground
SH đầu giờ
Circle time
SH đầu giờ
Circle time
HĐ ngoài trời
Playground
SH đầu giờ
Circle time
8.45 – 9.00 Nghỉ ngơi /Break time
9.00 – 9.30 Tiếng Anh / Learning time (English)
9.30 – 9.45 Nghỉ ngơi /Break time
9.45 – 10.15 Tiếng Anh / Learning time (English)
10.15 – 11.00 Ăn trưa / Lunch
11.00 – 11.30 Vệ sinh – Đánh răng
Cleaning time Brush teeth
11.30 – 14.00 Ngủ trưa / Nap time
14.00 – 14.30 Ăn xế / Tea break
14.30 – 15.00 Chương trình mầm non / Viet Nam Program
15.00 – 15.30 Phòng sách
Story time room
CT mầm non
Viet Nam Program
Phòng sách
Story time room
CT mầm non
Viet Nam Program
CT mầm non
Viet Nam Program
15.30 – 16.00 Hoạt động chiều / Afternoon activities
16.00 – 17.00 Trả học sinh / Dismissal