Học phí

BẢNG HỌC PHÍ

STT

ĐĂNG KÝ HỌC PHÍ
LỚP SONG NGỮ LỚP ANH NGỮ
1 Học nguyên ngày 4.500.000 VND/tháng 7.000.000 VND/tháng
2 Học nửa ngày 3.600.000 VND/tháng 5.600.000 VND/tháng
Phí học ngày 350.000 VND/ngày 450.000 VND/ngày
3 Tiền ăn
 • 40.000 VND/1 ngày
 • 30.000 VND/nửa ngày
4 Đồng phục 120.000 VND/ 1bộ
5 Cơ Sở Vật Chất 800.000 VND/năm (không hoàn trả lại)
6 Phí ghi danh 1.000.000 VND (không hoàn trả lại)
7 Xe đưa đón
 • Dưới 10km: 1.200.000 VND/tháng
 • Trên 10km: 1.500.000 VND/tháng

1. Ghi chú

 • Phí ghi danh: 1.000.000 VND/học sinh (không hoàn trả lại) – đóng 1 lần duy nhất khi hoàn tất hồ sơ nhập học
 • Cơ sở vật chất: 800.000 VND/năm (không hoàn trả lại) -  Đóng một lần cho cả năm học
 • Phí trông ngoài giờ: 50.000 VND/ giờ/ 1bé

2. Ưu đãi

 • Giảm 20% học phí cho bé thứ 2 trong cùng một gia đình
 • Phụ huynh chọn mức đóng học phí cả năm sẽ được giảm 5%
 • Phụ huynh chọn mức đóng học phí theo quý sẽ được giảm 3%

3. Thời gian đóng học phí

 • Thời gian thu phi bắt đầu từ ngày bé nhập học . Và vào ngày đầu của tháng tiếp theo
 • Trường hợp bé nhập học từ ngày 1 – 15 của tháng : đóng 100% học phí
 • Trường hợp bé nhập học từ ngày 16 – 30 của tháng : đóng 50 % hoc phí

4. Đóng học phí trễ

Tất cả các khoản học phí phải được trả theo thời gian qui định. Trong trường hợp phụ huynh trả học phí trễ, chính sách trả học phí trễ được qui định như sau:

 • Trễ từ 3 đến 7 ngày: trả thêm 10% trên tổng số tiền
 • Trễ hơn sau 7 ngày: huỷ hồ sơ đăng ký